รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 13 May 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,887 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 93,794 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,439 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 2,835 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 16 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 597 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 26,226 ราย) 

เสียชีวิตรวม 518 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 32 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 60,615 ราย(64.63%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,572 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 32,661 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

4,871 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(3,904) ปริมณฑล (455) จังหวัดอื่น ๆ (512)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(1)  สระแก้ว(2)  ตาก(1)  นราธิวาส(1)  สตูล(1)  ชลบุรี(2) เชียงราย(2)   และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(6)  

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศกัมพูชา 2 ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

- จากประเทศเมียนมา 1 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย

- จากประเทศอินโดนีเซีย  1  ราย

- จากประเทศอิหร่าน 1  ราย

- จากประเทศลาว 2 ราย

- จากประเทศอินเดีย 6 ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 161 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 138.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.1)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,816 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 597,785 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 23.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 362,406  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 19.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 83.2

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 95 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 119 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,997 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,211 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 453,222  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 4,765  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 20,695 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 136 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,417 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 1,088 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 86 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages