รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 256 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 11 May 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 256

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,919 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 86,924 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,318 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 17 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 584 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 24,983 ราย) 

เสียชีวิตรวม 452 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 31 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 57,037 ราย(65.62%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,829 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,435 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

1,902 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(855) ปริมณฑล (426) จังหวัดอื่น ๆ (621)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(1)  สระแก้ว(3)  สมุทรปราการ(6)  และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(7)  

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศอินเดีย 11 ราย

- จากประเทศปากีสถาน 1  ราย

- จากประเทศฟิลิปปินส์ 1  ราย

- จากประเทศแอฟริกา 1  ราย

- จากประเทศกัมพูชา 3  ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 159 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 137 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.0)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,152 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 596,179 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 22.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 329,517  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 19 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.7

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 120 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,963 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 444,484  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 3,807 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 19,743 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 126 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,327 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 1,088 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 129 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages