รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 10 May 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,630 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 85,005 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,321 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 8 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 301 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 24,399 ราย) 

เสียชีวิตรวม 421 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 55,208 ราย(64.95%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,603 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,376 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

1,622 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(565) ปริมณฑล (435) จังหวัดอื่น ๆ (622)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(4)  และ ชลบุรี(4)  

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศอินเดีย 1 ราย

- จากประเทศรัสเซีย 1  ราย

- จากประเทศไอร์แลนด์ 1  ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1  ราย

- จากประเทศโครเอเชีย 1  ราย

- จากประเทศกาตาร์ 1  ราย

- จากประเทศตุรกี 1  ราย

- จากประเทศบาห์เรน 1  ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 158.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 136 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.9)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,200 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 595,812 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 22.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 366,499  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 18.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.3

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 120 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,947 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 15 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 440,677  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 3,733  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 19,237 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 120 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,302 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 1,069 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 102 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages