อว. เผย ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 323,989 โดส โดยฉีดครบสองเข็มแล้ว 49,635 คน ผลข้างเคียงไม่มาก - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

อว. เผย ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 323,989 โดส โดยฉีดครบสองเข็มแล้ว 49,635 คน ผลข้างเคียงไม่มาก

(7 เมษายน 2564) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานว่า กระทรวง อว. ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ติดตามและประมวลผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกและในประเทศไทย โดยสรุปว่า "ขณะนี้ประเทศไทยได้ฉีดวัตซีนโควิด-19 แล้ว จำนวน 323,989 โดส โดยเป็นวัคซีนของซิโนแวค 281,212 โดส และวัคซีนของแอสตร้าซิเนกา 42,777 โดส โดยมีคนที่ฉีดครบสองเข็มแล้ว 49,635 คน


ผู้ได้รับวัคซีนในระยะแรกนี้ส่วนใหญ่ (42%) เป็นบุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. โดยพบผลข้างเคียงใน 10.25% ของผู้ได้รับวัคซีน แต่อาการไม่รุนแรง"


ทั้งนี้ ทั่วโลกได้ฉีดวัคซีนแล้ว 689 ล้านโดสใน 167 ประเทศ ส่วนภูมิภาคอาเซียนได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 18,416,057 โดส

🌏 สถิติที่สำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในคนไทย ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงปัจจุบัน มีดังนี้


1. กลุ่มผู้ได้รับวัคซีน เรียงตามลำดับ

-บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. 137,475 คน (42%)

-ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 112,627 คน (35%)

-เจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 34,406 คน (11%)

-ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 21,630 คน (7%)

-บุคคลที่มีโรคประจำตัว  17,851 คน (5%)


2.ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

     ผู้ที่ฉีดวัคซีน 89.75% ไม่พบผลข้างเคียงใดๆ โดยมีรายงานผลข้างเคียงใน 20,689 ราย (10.25% ของผู้ที่ฉีด) ซึ่งผลข้างเคียงเกือบทั้งหมดเป็นอาการไม่รุนแรง เรียงตามลำดับ ได้แก่

-ปวดกล้ามเนื้อ 2.76% (ของผู้ที่ได้รับวัคซีน)

-ปวดศีรษะ 1.65%

-ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด 1.4%

-เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 1.26%

-ไข้ 1.17%

-คลื่นไส้ 0.8%

-ท้องเสีย 0.5%

-กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.42%

-อาเจียน 0.3%

-ผื่น 0.28%

-อื่นๆ 0.39%


แหล่งข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages