ทิพยประกันภัย จัดประชุมสามัญผู้ถือผู้หุ้น 2564 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564

ทิพยประกันภัย จัดประชุมสามัญผู้ถือผู้หุ้น 2564

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ  ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM)  ณ ห้องประชุม  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2563 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) 


และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  อย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้ บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและเพื่อเป็นการตอบสนองตามนโยบายของภาครัฐศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่มีข้อกำหนดในการจัดกิจกรรม  บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM)  แทนการประชุมในรูปแบบเดิม  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages