รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,871 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 63,570 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,830 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 7 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 34 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 21,874 ราย) 

เสียชีวิตรวม 188 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 10 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 35,394 ราย(55.68%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 992 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 27,988 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

1,864 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(689) ปริมณฑล (329) จังหวัดอื่น ๆ (846)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(4)  ชลบุรี(2) และ นราธิวาส(1)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศมาเลเซีย 2  ราย

- จากประเทศอินดีย 2 ราย

- จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย

- จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย

- จากประเทศฮังการี 1 ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 150 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 127.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.0)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 56,604 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 588,337  ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 18 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 379,459 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 15 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 104 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 135 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,790 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 26 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 401,593 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 3,142 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 11,761 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 88 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 604 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 554  ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages