รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,012 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 61,699 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,893 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 11 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 108 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 21,840 ราย) 

เสียชีวิตรวม 178 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 34,402 ราย(55.76%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 851 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 27,119 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

2,001 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(830) ปริมณฑล (386) จังหวัดอื่น ๆ (785)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(2)  นนทบุรี(1)  ชลบุรี(4) สระแก้ว(2) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(2)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1  ราย

- จากประเทศอินดีย 1 ราย

- จากประเทศสาธารณรัฐเช็ก 1 ราย

- จากประเทศกาตาร์ 1 ราย

- จากประเทศจีน 1 ราย

- จากประเทศปากีสถาน 4 ราย

- จากประเทศกัมพูชา 2 ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 149 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 126.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.0)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52,046 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 587,384  ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 17.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 362,902 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 14.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.3

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 104 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 136 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,740 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 14 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,207 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 398,451 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 2,733 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 11,063 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 82 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 511 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 462  ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages