รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 19 April 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,390 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 43,742 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,058 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 6 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 326 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 20,594 ราย) 
เสียชีวิตรวม 104 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 28,787 ราย(65.81%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 104 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 14,851 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,384 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(293) ปริมณฑล(210) จังหวัดอื่นๆ (881) 

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) สงขลา(2) และอยู่ระหว่างประสาน(2)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
- จากประเทศอินเดีย 1 ราย
- จากประเทศบาห์เรน 2 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 141.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 120 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,174 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 581,061  ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 15 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 275,306 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 85.9
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 109 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,628 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 7 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 375,054 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,195 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 6,389 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 58 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 9 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages