รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 32,625 ราย

(เพิ่มขึ้น 967 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 530 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 3 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 434 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 17,531 ราย) 


เสียชีวิตรวม 97 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน

ผู้เสียชีวิต)

รักษาหายป่วยแล้ว 28,214 ราย(86.48%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 53 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,314 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

967 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก กรุงเทพฯ(227) ปริมณฑล(105) จังหวัดอื่นๆ (473) อยู่ระหว่างสอบสวน(162)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่ชลบุรี(1) นราธิวาส(1) และ อยู่ระหว่างประสาน(1) มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย


- จากประเทศฝรั่งเศส  1 ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 136 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.9 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 109  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.4)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 66,764 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 575,593  ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 13 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 152,682 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12 ล้านราย            คิดเป็นร้อยละ 90

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 113 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,572 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 13 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 359,117 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 1,510 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,081  ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 26 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 2 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages