THAC เพิ่มความสะดวกเปิดจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์ - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

THAC เพิ่มความสะดวกเปิดจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)  เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ที่ต้องการใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนา หรือห้องบริการงานคดี สามารถจองผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการจองห้องประชุมจากรูปแบบเดิม และยังสามารถตรวจสอบล่วงหน้าได้ว่าวันและเวลาที่ต้องการใช้ห้องประชุมนั้นมีห้องว่างหรือไม่ โดยระบบถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถจองได้สะดวก และรองรับความต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้ที่ต้องการใช้งานห้องประชุมสามารถเลือกห้อง และช่วงเวลาตามต้องการ ได้ที่ https://booking.thac.or.th/  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 018 1615 หรือ https://www.facebook.com/thac.or.th 


            


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages