รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ 6 มีนาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ 6 มีนาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 26,305 ราย
(เพิ่มขึ้น 64 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 29 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
- ผู้เดินทางจากต่างประเทศ คัดกรอง ณ ด่านฯ และเข้า รพ. 1  ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 25 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,641 ราย)

เสียชีวิตรวม 85 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 25,686 ราย(97.65%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 45 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 534 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
 29 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ (2) นนทบุรี(1) ตาก(2) สมุทรสาคร(24) 

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(8)  และ สมุทรปราการ(1) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศโครเอเชีย 2  ราย
- จากประเทศอินโดเนีเซีย 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
- จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
- จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
- จากประเทศเยอรมนี 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 116 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 91.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ79.1)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 67,281 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 535,563 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,292 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.8 ล้านราย            คิดเป็นร้อยละ 97
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 154 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,000 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,200 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 310,097 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,154 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 953 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 47 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 5 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages