รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday, 28 March 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 28,734 ราย

(เพิ่มขึ้น 77 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 32 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 19 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 26 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 16,040 ราย) 


เสียชีวิตรวม 94 ราย (วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 27,239 ราย(94.80%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 103 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,401 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

32 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก กรุงเทพฯ(20) สมุทรปราการ(3) ปทุมธานี(2) สมุทรสาคร(7) 


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(8)  นนทบุรี(1)  ชลบุรี(6)  และ สมุทรปราการ(4) มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย

- จากประเทศสวีเดน 1  ราย

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2  ราย

- จากประเทศรัสเซีย 1  ราย

- จากประเทศบัลแกเรีย 1  ราย

- จากประเทศเอธิโอเปีย 1  ราย

- จากประเทศอินเดีย 2  ราย

- จากประเทศคูเวต 1  ราย

- จากประเทศฮังการี 6  ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 127 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.7 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 102 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.6)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 63,647 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 562,012 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,631 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย            คิดเป็นร้อยละ 97

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,377 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 23 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 340,642 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 1,199 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,147 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 8 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages