รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 28,443 ราย
(เพิ่มขึ้น 97 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 43 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 49 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 15,895 ราย) 

เสียชีวิตรวม 92 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,946 ราย(94.74%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 73 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,405 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
43 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(21) ฉะเชิงเทรา(1) นครปฐม(1) ปทุมธานี (1) ราชบุรี(1)  สมุทรปราการ(5) สมุทรสาคร(12) สุพรรณบุรี(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(4)  และ นราธิวาส(1) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
- จากประเทศสวีเดน 1 ราย
- จากประเทศตุรกี 1  ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 125 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 101 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.7)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 66,538 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 558,422 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 53,419 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย            คิดเป็นร้อยละ 97
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,292 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 15 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,204 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 336,808 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,268 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,817 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 5 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages