รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 22 March 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 27,876 ราย

(เพิ่มขึ้น 73 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 22 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 7 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 44 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 15,492 ราย) 


เสียชีวิตรวม 91 ราย (วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 26,663 ราย(95.65%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 65 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,122 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

22 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก กรุงเทพฯ(8) สมุทรสาคร(8) นครปฐม(1) ปทุมธานี (1) นนทบุรี(1)  สมุทรปราการ(1) ชลบุรี(1)  ราชบุรี(1) 


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(2)  นนทบุรี(2) สมุทรปราการ(2) และ ชลบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศเยอรมนี 1 ราย

- จากประเทศเบลเยียม 1  ราย

- จากประเทศกาตาร์ 1 ราย

- จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย

- จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

- จากประเทศฮังการี 1 ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 123.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.7 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 99.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.6)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,496 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 555,314 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47,009 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย            คิดเป็นร้อยละ 97

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,212 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 9 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,204 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 333,040 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 1,327 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,690 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages