รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ 15 มีนาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ 15 มีนาคม 2564

ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 27,005 ราย

(เพิ่มขึ้น 78 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 15 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 4 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 59 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่15,024 ราย)


เสียชีวิตรวม 87 ราย (วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 26,234 ราย(97.14%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 80 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 684 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

 15 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก ตาก(9) สมุทรสาคร(3) กรุงเทพฯ (1)  สมุทรปราการ(1)  สุพรรณบุรี(1) 


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(2)  ตาก(1) และ อยู่ระหว่างการประสาน(1) มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศเมียนมา 1 ราย

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1  ราย

- จากประเทศโปแลนด์ 1  ราย

- จากประเทศบาห์เรน 1   ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 120 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.6 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 96.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.5)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,896 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 547,234 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26,514 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย            คิดเป็นร้อยละ 97

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,147 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 16 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,202 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 323,763 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 1,354 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,325 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 48 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 6 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages