9มทร.ผนึกกำลังสร้างเพจขายสินค้าออนไลน์ เล็งเป็นตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 16 February 2021

9มทร.ผนึกกำลังสร้างเพจขายสินค้าออนไลน์ เล็งเป็นตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศ

ผศ.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า จากสภาพเศรษฐกิจประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ทำให้นักศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าได้รับผลกระทบเรื่องค่าใช้จ่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น มทร.ธัญบุรี จึงได้จัดตั้ง RMUTT Marketplace เพื่อเป็นศูนย์กลางให้สมาชิกซึ่งเป็นทั้งศิษย์เก่า-ปัจจุบัน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำสินค้า บริการ เข้ามาจำหน่ายโดยเป็นกลุ่มปิด เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก มีสมาชิกเกือบ 40,000 คน 


ซึ่งจากการติดตามข้อมูลจากศิษย์เก่า จำนวนมากของมทร.ธัญบุรีได้รายได้หลักจากการขายของใน RMUTT Marketplace โดยบางรายลาออกจากงานประจำมาประกอบธุรกิจผ่านเพจดังกล่าว ซึ่งพบว่ามีรายได้ดีกว่างานประจำ และตนได้มอบโยบายให้ในการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสั่งซื้อขนมและอาหารจากเพจดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งนโยบายที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนอย่างเต็มที่ทำให้ได้รับผลตอบรับที่ดี และคาดว่า RMUTT Marketplace จะเป็นตลาดออนไลน์อย่างถาวรต่อไป


ดังนั้น จากความสำเร็จที่เกิดขึ้น ตนจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดี 9 ราชมงคล จัดตั้ง 9RMUT Marketplace เพื่อให้เป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการของชาวราชมงคล โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานจากตัวแทน 9 ราชมงคลขึ้น และจะจัดการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อกำหนดหน้าที่ ขอบข่ายการทำงาน ซึ่งเบื้องต้นจะให้แต่ละมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าและปัจจุบันที่มีความประสงค์จะหารายได้ ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน 9RMUT Marketplace ซึ่งจะเป็นกลุ่มปิดเช่นเดิมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในเร็ว ๆ นี้


“การที่เราเป็นลูกราชมงคลเหมือนกัน 9RMUT Marketplace จะเป็นช่องทางของชาวราชมงคลทุกคนวันนี้ชาวราชมงคลจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเปิดเพจดังกล่าวจะทำให้ช่องทางการตลาดสินค้าและบริการมีมากขึ้น จำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนศิษย์เก่าราชมงคลมีหลายแสนคน เชื่อว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และคาดว่า 9RMUT Marketplace จะเป็นตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เพราะเป็นการผนึกกำลังของ 9 มทร.ทั่วประเทศ” 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages