รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 25 February 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 25,764 ราย
(เพิ่มขึ้น 72 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 43 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 20 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,480 ราย)

เสียชีวิตรวม 83 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 24,734 ราย(96.00%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 192 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 947 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
 43 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(27) กรุงเทพฯ(6) ปทุมธานี(2) นครนายก(2) พระนครศรีอยุธยา(2)  นครปฐม(1) ตาก(1)  สมุทรสงคราม(1)  สระบุรี(1) 

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(4)  สมุทรปราการ(2) นนทบุรี(1) และอยู่ระหว่างประสาน(2) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศอินโดนีเซีย 1  ราย
- จากประเทศคูเวต 1  ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1  ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2  ราย
- จากประเทศไนจีเรีย  1  ราย
- จากประเทศโอมาน 1  ราย
- จากประเทศรัสเซีย 1  ราย
- จากประเทศบังคลาเทศ 1  ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 113 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 88.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ78.4)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 75,229 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 518,363 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,106 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย  คิดเป็นร้อยละ 97
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,816 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,197 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 291,774 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 3,545 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 697 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages