รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 19 February 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 25,241 ราย

(เพิ่มขึ้น 130 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 61 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantineเพิ่มขึ้น 13 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศ คัดกรอง ณ ด่านฯ และเข้า รพ.  1 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 55 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,311 ราย)


เสียชีวิตรวม 83 ราย (วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 24,070 ราย(95.36%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 124 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,088 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

 61 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก สมุทรสาคร(35) กรุงเทพมหานคร(7) ปทุมธานี(10) พระนครศรีอยุธยา(4) นครปฐม(3) นนทบุรี(2)  


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(9)  และชลบุรี(4) มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศเดนมาร์ก 3  ราย

- จากประเทศเยอรมนี 2  ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1  ราย

- จากประเทศอิตาลี 1 ราย

- จากประเทศเมียนมา  1  ราย

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  3  ราย

- จากประเทศแคเมอรูน 1  ราย

- จากประเทศคูเวต  1  ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 110 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.4 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 85.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ77.4)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 68,924 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 505,309 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,643 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย  คิดเป็นร้อยละ 97

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,709 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 27 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,191 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 274,875 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 2,712 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 484 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 18 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages