รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 16 February 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 24,786 ราย

(เพิ่มขึ้น 72 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 3 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 48 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,038 ราย)


เสียชีวิตรวม 82 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน

ผู้เสียชีวิต)

รักษาหายป่วยแล้ว 23,563 ราย(95.07%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 680 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,141 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

 21 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก สมุทรสาคร(16) นครปฐม(1) สมุทรปราการ(2) ปทุมธานี(1) ขอนแก่น(1)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(3)  มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1  ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1  ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 109 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.4 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 84 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ76.8)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52,785 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 498,203 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,139  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย  คิดเป็นร้อยละ 97

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,637 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 30 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,190 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 266,445 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 2,176 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 479 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 41 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages