รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 10 February 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 23,903 ราย
(เพิ่มขึ้น 157 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 38 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 8 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่เข้า State quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย จากประเทศอินโดนีเซีย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 106 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่13,545ราย)

เสียชีวิตรวม 80 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 18,914 ราย(79.13%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 548 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,909 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
 38 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(8) สมุทรสาคร(28) สมุทรสงคราม(1) มหาสารคาม(1)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย 
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(4) ปทุมธานี(1)และ สมุทรปราการ(3)  มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศอินเดีย 1  ราย
- จากประเทศฟิลิปปินส์  1  ราย
- จากประเทศญี่ปุ่น 1  ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2  ราย
- จากประเทศคูเวต 1  ราย
- จากประเทศอาร์เจนตินา 1  ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 1  ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 107 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 79 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ73.8)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 95,542 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 479,772 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,510  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย  คิดเป็นร้อยละ 97
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,448 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 112 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,180 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 248,316 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,764 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 476 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages