รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 1 February 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 19,618 ราย

(เพิ่มขึ้น 836 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 39 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 4 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 793 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่10,077ราย)


เสียชีวิตรวม 77 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน

ผู้เสียชีวิต)

รักษาหายป่วยแล้ว 12,514 ราย(63.79%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 899 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 7,027 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

 39 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก สมุทรสาคร(32) กรุงเทพมหานคร(5) ราชบุรี(2)  


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(2) ยะลา(1) และ ชลบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1  ราย

- จากประเทศเบลเยียม 1  ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 103 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.2 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 75 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ72.6)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 107,816 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 452,279 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,528  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย  คิดเป็นร้อยละ 97

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 140,145 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 368 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,131ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 214,959 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 5,298  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 466 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 50 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages