อว. หนุนใช้ AI วิเคราะห์รายงานการใช้หน้ากากอนามัยรายพื้นที่แบบเรียลไทม์ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 10 January 2021

อว. หนุนใช้ AI วิเคราะห์รายงานการใช้หน้ากากอนามัยรายพื้นที่แบบเรียลไทม์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ  อว. ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศบค. ในการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับโค

วิด-19 ของประเทศ ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) ในการวิเคราะห์และรายงานการใช้หน้ากากอนามัย เป็นรายพื้นที่แบบทันท่วงที (real-time) เป็นผลงานของศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และ ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


นพ.ทวีศิลป์ โฆษก ศบค. แถลงในวันนี้ (10 มกราคม 2564)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages