รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 29 January 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ เวลา 7.00 น. อยู่ระหว่าง 7 - 37 ug/m3 

แต่อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง   

#DustBoy #pm2_5 


ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy


ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

https://pm2_5.nrct.go.th 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages