รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 26 January 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564


ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 14,646 ราย

(เพิ่มขึ้น 959 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 89 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 22 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 848 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่5,532ราย)


เสียชีวิตรวม 75 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน

ผู้เสียชีวิต)

รักษาหายป่วยแล้ว 10,892 ราย(74.37%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 230 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,679 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

 89 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก สมุทรสาคร(70) กรุงเทพมหานคร(17) สมุทรสงคราม(1) อุบลราชธานี(1) 


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 22 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(13) ปทุมธานี(2) ชลบุรี(3) สมุทรปราการ (1)และตาก(3) มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย

- จากประเทศปากีสถาน 1 ราย

- จากประเทศอินเดีย 2 ราย

- จากประเทศเมียนมา 3 ราย

- จากประเทศซูดาน 2  ราย

- จากประเทศสหราชอาณาจักร 6 ราย

- จากประเทศเนปาล 1 ราย

- จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย

- จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย

จากประเทศรัสเซีย 1 ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 100 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 72 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ72.1)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 152,244 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 431,392 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,036  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย  คิดเป็นร้อยละ 96

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 123 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 137,957ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 451 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,069ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 186,849 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 3,048 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 458 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages