รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 20 มกราคม 2564

ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 12,653 ราย

(เพิ่มขึ้น 59 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 28 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 8 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 23 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่4,130ราย)


เสียชีวิตรวม 71 ราย (วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 9,621 ราย(76.04%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 265 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,961 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

 28 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก กรุงเทพมหานคร(10) สมุทรสาคร(7) ราชบุรี(1) สมุทรปราการ(3)  นครพนม(1) อยุธยา(1)  ระยอง(3)

ตาก(1)  ปทุมธานี(1)  

โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19

ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่

18ธค.63-20มค.64มีจำนวน62จังหวัด


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(5) ชลบุรี(2)  และสตูล(1)มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย

- จากประเทศปากีสถาน 1 ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

- จากประเทศญี่ปุ่น 1  ราย

- จากประเทศอินเดีย 1  ราย

- จากประเทศเยอรมนี 1 ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 96.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 69.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.7)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 171,525 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 411,486ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,795ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย  คิดเป็นร้อยละ 96

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 128 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 135,243ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 501ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,986ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 165,371 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 3,631  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 441 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 0 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages