สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 20 January 2021

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 96.6 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 2 ล้านราย

  จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมต่อประชากร 

  จำนวนผู้เสียชีวิตรวมต่อประชากร 

  อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 

  จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวมต่อประชากร

  อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ


วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages