รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 17 January 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 12,054 ราย
(เพิ่มขึ้น 374 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 43 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 10 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 321 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่3,707ราย)

เสียชีวิตรวม 70 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 9,015 ราย(74.79%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 109 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,969 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
 43 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(10) ขอนแก่น(2)  ตาก(1) นนทบุรี(2) พระนครศรีอยุธยา(1)  สมุทรสาคร(24) สุพรรณบุรี(1) อ่างทอง(2)  
โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19
ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่
18ธค.63-17มค.64มีจำนวน61จังหวัด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย 
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(6) สงขลา(3) และชลบุรี(1)มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
- จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
- จากประเทศอินเดีย 2  ราย
- จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
- จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 94.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 67 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.4)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 202,767 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 405,261ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,051ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย  คิดเป็นร้อยละ 96
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 127 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 133,869ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 545ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,942ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 155,095 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 4,029 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 439 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 0 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages