เปิดแล้ว!! งานใหญ่ประจำปี“มหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน” 3–6 ธันวาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เปิดแล้ว!! งานใหญ่ประจำปี“มหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน” 3–6 ธันวาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี


วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นดั่งกำลังของแผ่นดิน และเชิดชูเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร จ.ปทุมธานี

นายสุวรรณ  บูราพรนุสรณ์ กรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธี เปิดเผยว่า “เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ  ที่ทั่วโลกต่างยกย่องและเชิดชูพระอัจฉริยภาพของพระองค์ด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรดิน ซึ่งทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลก และได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยความร่วมมือจากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้มาร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินตามรอยศาสตร์พระราชา คืนความอุดมสมบูรณ์ คืนชีวิตให้แผ่นดิน ตามแนวคิดที่ว่า Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”


โดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ได้แก่ นิทรรศการรักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล   อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การใช้พืชบำรุงดิน ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการน้อมนำพระราชดำริมาใช้ในการปลูกพืชบำรุงดิน และกิจกรรมแจกเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าและเมล็ดปอเทืองให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ


นิทรรศการภูมิพลังแผ่นดิน แผ่นดินนี้มีพลัง จัดแสดงโมเดลทางรอดเมื่อเจอวิกฤติกับ 8 โมเดล 8 ฐานการเรียนรู้ เช่น ภูมิสังคม “วิถีบ้านบ้าน”.ภูมิสังคม “เกษตรคนเมือง”เกษตรทฤษฎีใหม่ตามภูมินิเวศ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ผ่านปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ที่ผนึกกำลังมาถ่ายทอดประสบการณ์ นิทรรศการรักแผ่นดินตามรอยพ่อ นิทรรศการที่นำเสนอพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านหน่วยงานภาคีความร่วมมือ อาทิ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น


นิทรรศการสื่อดิจิทัล“พิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ ขับเคลื่อนด้วยสื่อดิจิทัล”เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโลกดิจิทัลสู่สาธารณชน  ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยรูปแบบสื่อออนไลน์ ผ่าน 12 รายการในรูปแบบที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย พร้อมสอดแทรกองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัยด้วยเชื่อว่าความดีงามนั้นสืบทอดได้ มาร่วมกันสืบสานรักษา ต่อยอด พระราชปณิธานแห่งความพอเพียงที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร 


ลดราคาพิเศษ! เปิด 4 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และพิพิธภัณฑ์ดินดล พร้อมด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ 6 เรื่อง 6 รอบ สนุกครบรส ตื่นตา ตื่นใจทะลุจอ ชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัย ผัก ผลไม้ สดใหม่จากสวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายเกษตรกรและภาคีความร่วมมือ ที่นำมาจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อกลับบ้านในราคามิตรภาพ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก ด้วยการนำถุงผ้ามาช้อป ตะกร้ามาใส่ของ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” นำภาชนะเหลือใช้ ถุงพลาสติก แก้วน้ำมาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้าน พร้อมกิจกรรมสีสันงานวัด เช่น ประคบทอง แม่นจริงยิงหนู ปาโป่งหรรษา แต่งแต้มสีตุ๊กตา เป็นต้น


ด้านนางสาวสำเภาว์  งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ฝ่ายพัฒนา) กล่าวเชิญชวนว่า “ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น.  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และตอนเย็นในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เชิญรับชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติฯ บรรเลงบทเพลงด้วยเสียงขลุ่ยแห่งความคิดถึง โดยอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ขับกล่อมบทเพลงเพื่อพ่อ โดยคุณศิรินทรา  นิยากร และการแสดงของวงคชา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เยาวชน และผู้ที่สนใจร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธาน ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯจ.ปทุมธานี”


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  InstagramID: wisdomkingfan และLine ID : @wisdomkingfan ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages