ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ จับมือ สสว./ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1และผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับเกษตรกร สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านแมลงเศรษฐกิจ - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ จับมือ สสว./ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1และผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับเกษตรกร สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านแมลงเศรษฐกิจวันที่ 24 ธ.ค. 2563 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ จัดฝึกอบรม หลักสูตร การยกระดับเกษตรกร สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านแมลงเศรษฐกิจ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 21 ราย นับว่าเป็นกลุ่มนำร่องของหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านแมลงเศรษฐกิจให้ได้รับแนวทางการยกระดับจากเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านแมลงเศรษฐกิจ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของทั้งภาครัฐและเอกชน ในหลายหัวข้อเริ่มจาก สถานการณ์และทิศทางการเลี้ยงและการแปรรูปสินค้าจากกลุ่มแมลงเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจจากแมลงเศรษฐกิจ เพื่อสร้างแรงผลักดันและปรับ Mind Set โดย ผู้บริหาร บริษัท บีฟาร์ม 1973 จำกัด ตามด้วย การพัฒนาธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งทุน โดย ทีมงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ การพัฒนารวมถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านแมลงเศรษฐกิจ โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาเกษตรกรเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ในอนาคต ต่อไป. ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages