วช. ส่งผลงานรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมเด่นชีวิตวิถีใหม่ในวิกฤติโควิด-19 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 24 December 2020

วช. ส่งผลงานรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมเด่นชีวิตวิถีใหม่ในวิกฤติโควิด-19(ซ้ายไปขวา) ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รับมอบรางวัลจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19 จาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่างการจัดงานแถลงข่าวสรุปผลงานเด่น ปี 2563 และแผนยุทธศาสตร์ปี 2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเรอเนสซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์


ทั้งนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ส่งผลงาน “เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ นวัตกรรมฆ่าเชื้อในห้องและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2564 และได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 11 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19 จาก อว. การมอบรางวัลดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในสังกัด ที่ร่วมระดมสมองในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาโควิด-19 โดยเฉพาะวิกฤติขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 หมวด ได้แก่ หมวดนวัตกรรมสู้วิกฤติโควิด-19  และหมวดนวัตกรรมตอบรับวิถีชีวิตใหม่ โดยตัวอย่างผลงานวิจัยอื่นๆ ที่ได้รับรางวัล เช่น วัคซีนป้องกันโรคจากไวรัสโควิด-19 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นวัตกรรมชุด PPE Disposable Coverall Level 4 รุ่นเราชนะ และ นวัตกรรมชุด PPE (Isolation Grown) รุ่นเราสู้ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง พร้อมผู้บริหารหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด อว. ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19 

(ซ้ายไปขวา) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง และ ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์(ซ้ายไปขวา) รศ.ดร.วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง และ ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ (ซ้ายไปขวา) รศ.ดร.วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง และ ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ อาจารย์ พร้อม “เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ นวัตกรรมฆ่าเชื้อในห้องและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19”


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages