รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 29 December 2020

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

 


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 6,440 ราย(เพิ่มขึ้น 155 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศโดยเพิ่มขึ้น 134 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น

 10 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 11 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ 1,381 ราย)


เสียชีวิตรวม 61 ราย (มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 คน)


รักษาหายป่วยแล้ว 4,184 ราย (64.97%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4 ราย)


รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,195 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในส่วนที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 134 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก สมุทรสาคร(4)  นครปฐม(10)   สมุทรสงคราม(2)  นครราชสีมา(1)   นนทบุรี(1)  กรุงเทพมหานคร(11 ราย) ปทุมธานี(1)  อุตรดิตถ์(1)

อยู่ระหว่างการสอบสวน(103)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพมหานคร (6) และอยู่ระหว่างสอบสวน 4 ราย

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศเยอรมนี 1 ราย 

- จากประเทศเวียดนาม 1 ราย 

- จากประเทศอินเดีย 1 ราย

- จากประเทศสวีเดน 1 ราย 

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย 

- จากประเทศตุรกี 1 ราย 

- จากประเทศบาห์เรน 4 ราย 


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 81 ล้านราย "โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.78 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 57.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.8)

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,072 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 141 ของโลกและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 122,534 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 793 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,618 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 106,690 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 1,594 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 364 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages