รมว.พม. เปิดงาน “ประเพณีกินข้าวใหม่และ ตลาดร้อยใจชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ” สืบสาน  อนุรักษ์วิถีชีวิตชาวเขา ที่ จ.เชียงใหม่ - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รมว.พม. เปิดงาน “ประเพณีกินข้าวใหม่และ ตลาดร้อยใจชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ” สืบสาน  อนุรักษ์วิถีชีวิตชาวเขา ที่ จ.เชียงใหม่


วันนี้ (28 พ.ย. 63) เวลา 11.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เดินทางลงพื้นที่ ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประเพณีกินข้าวใหม่และตลาดร้อยใจชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ” เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ประเพณีและภูมิปัญญาเกี่ยวกับข้าวและวัฒนธรรมอาหารของชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งยิ่งนับวันจะสูญหายไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ อีกทั้งเป็นตลาดนัดความรู้เรื่องราววิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมือง และเป็นพื้นที่จำหน่ายข้าว อาหาร ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของชนเผ่าพื้นเมือง 

นายจุติ กล่าวว่า ประเทศไทยมี 65 ชาติพันธุ์ 5 ภาษา 4 ศาสนา รวมกันเป็นหนึ่งเดียวและอยู่ด้วยกันอย่างสันติ วันนี้เป็นงานฉลอง 10 ชาติพันธุ์ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง ลาหู่ อาข่า เมี่ยน ถิ่น ลีซู ลัวะ ขมุ และมลาบรี ซึ่งทุกส่วนแผ่นดินไทยนั้นเป็นของทุกคน ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ได้มาทำพิธีขอบคุณฟ้าดิน และขอให้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานหนัก และสร้างโอกาส ความยั่งยืนให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะดำเนินการให้ครอบคลุมโดยอาศัยจังหวัดเชียงใหม่ที่มีโครงการพระราชดำริมากที่สุดในประเทศไทย และเราจะต้องรักษา สืบสาน และต่อยอดงาน โดยจะไม่มองว่ากลุ่มชาติพันธุ์เป็นส่วนน้อย แต่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวง พม. และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับหน้าที่ไปบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทยต่อไป


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเรื่องที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน คือ การมุ่งเน้นสร้างอาชีพ การแปลงศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นรายได้ อาทิ การแต่งตัวชนเผ่าพื้นเมือง  ความหลากหลายทางอาหาร การแปรรูปสินค้าเกษตร  การผลิตเมล็ดกาแฟ และศิลปะหัตถกรรม เป็นต้น เพราะประเทศไทยไม่ได้เพียงกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่เรามีความหลากหลายทุกพื้นที่ทั่วทุกภาค 

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงาน "ประเพณีกินข้าวใหม่และตลาดร้อยใจชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีกรรมกินข้าวใหม่ การแสดงกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ของอาข่า เป่าแคนม้ง เต้นจะคึ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดแต่งกายชนเผ่าพื้นเมือง บอกเล่าเรื่องราววิถีแห่งข้าวและความสำคัญของประเพณีกินข้าวใหม่ของชนเผ่าพื้นเมือง และวิถีไทยในอาเซียนยุคดิจิตอล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร พืชผลทางการเกษตร สินค้าแปรรูป และหัตถกรรมของชนเผ่าพื้นเมืองอีกด้วย 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages