แอปทิโอจับมือบริษัทพันธมิตรในเมืองไทยเปิดตัวโซลูชั่นเพื่อการบริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และการบริหารการเงินผ่านระบบคลาวด์สมัยใหม่ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 4 November 2020

แอปทิโอจับมือบริษัทพันธมิตรในเมืองไทยเปิดตัวโซลูชั่นเพื่อการบริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และการบริหารการเงินผ่านระบบคลาวด์สมัยใหม่

กรุงเทพฯ - แอปทิโอ (Apptio) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นเพื่อการบริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยี (Technology Business Management: TBM) ร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรในเมืองไทยส่งเสริมการใช้โซลูชั่นการบริหารการเงินด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Financial Management) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ TBM ให้แพร่หลายในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยโซลูชั่น TBM ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ  สามารถวิเคราะห์ วางแผน และใช้งานเทคโนโลยีที่ลงทุนไปได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด โซลูชั่นนี้ประกอบด้วยแพลตฟอร์มการทำงานผ่านระบบคลาวด์และชุดแอปพลิเคชั่นผ่านอินเตอร์เน็ต (SaaS) อันทรงประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ Cost Transparency, IT Benchmarking, Business Insights, Bill of IT and IT Planning ทำให้ในปัจจุบัน บริษัทมากกว่า 60% ในรายชื่อ Fortune 100 Companies in The World ให้ความไว้วางในการใช้โซลูชั่นของแอปทิโอ 
แอปทิโอร่วมมือกับสุวิเทค (Suvitech) หนึ่งในพันธมิตรในเมืองไทย จัดงานสัมมนาออนไลน์ (เว็บบินาร์) เพื่อพูดคุยถึงความสำคัญของการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนที่คุ้มค่าอย่างเป็นระบบเพื่อลดค้าใช้จ่ายในทุกฝ่ายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการแปรรูปองค์กรเป็นระบบดิจิทัลหลังผ่านพ้นวิกฤการณ์โควิด-19 โดยสุวิเทคคือวิสาหกิจรุ่นใหม่ผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ICT & IoT) ซึ่งจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในประเทศไทย บริษัทฯ มุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีอันล้ำสมัยแก่ลูกค้าทั้งองค์กรวิสากิจและหน่วยงานรัฐบาล
งานเว็บบินาร์ครั้งนี้มีการพูดคุยถึงประโยชน์ต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยี TMB และแนวทางที่แอปทิโอสามารถช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ของไทยสามารถวางแผนลงทุนได้อย่างเหมาะสมที่สุด ตลอดจนการใช้งานแอปพลิเคชั่นและบริการ โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ และการวางแผนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มร.ไซมอน พิฟฟ์ รองประธานกรรมการ กลุ่มการปฏิบัติงาน ไอดีซี ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมบรรยายในงานเว็บบินาร์และกล่าวว่า ผลการสำรวจของไอดีซีพบว่า 41% ขององค์กรที่ร่วมการสำรวจได้เพิ่มเงินลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นในปีนี้ โดยรายงาน IDC Public Cloud Services Tracker 2019H2 Forecast คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตของคลาวด์อยู่ที่ 14% ตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นจากปี ค.ศ. 2020-2024

สำหรับประเทศไทย โซลูชั่นการบริหารการเงินผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของแอปทิโอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ TBM จะช่วยให้องค์กร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ และพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตัดสินใจลงทุนบนพื้นฐานจากข้อมูลโดยสามารถตรวจสอบต้นทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทั้งหมด นอกจากการร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรในประเทศ แอปทิโอจะให้การสนับสนุนแก่บริษัทต่าง ๆ ด้วยการนำเสนอกลยุทธ์การใช้ต้นทุนควบคุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและมีงบประมาณสำหรับโครงการเพิ่มเติมอื่น ๆ 

“แอปทิโอรู้สึกตื่นเต้นที่ได้นำเสนอโซลูชั่นเพื่อการบริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยี (Technology Business Management: TBM) สู่ตลาดเมืองไทย ช่วงเวลานี้นับว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าในอดีตที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและผู้นำทางเทคโนโลยีต้องสร้างความมั่นใจว่าเงินทุกบาทที่ลงทุนไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของกรรมการบริษัท และต้องไม่มีการตัดงบลงทุนที่จำเป็นออกไป รวมถึงมีการใช้ระบบคลาวด์อย่างเต็มประสิทธิภาพและนวัตกรรมดังกล่าวจะถูกนำมาใช้งานในองคกรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัลสมัยใหม่ที่จะอุบัติขึ้นอย่างสมบูรณ์หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 และเราเฝ้ารอที่จะได้นำเสนอบทเรียนแนวทางการปฏิบัติงานที่เยี่ยมจากวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐบาลชั้นนำมากกว่า 1,200 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลกตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา” มร.โอเวน แกน รองประธานกรรมการ แอปทิโอ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว
“เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับแอปทิโอในประเทศไทย นำเสนอโซลูชั่นการเปิดใช้งานเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเทคโนโลยี (TBM) ชั้นนำของตลาดสู่ตลาดไทย ในขณะนี้ CIO และผู้นำด้านเทคโนโลยีมีความสำคัญมากกว่าที่เคย เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้จ่ายด้านไอทีนั้นสามารถสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างเต็มที่ และการใช้จ่ายถูกลดลง เนื่องจาก“ คลาวด์” ถูกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมในองค์กรของตน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนในโลกดิจิทัลที่กำลังขยายตัวใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด เราจึงได้เห็นว่าองค์กรหลายแห่งต่างกำลังทุ่มเททรัพยากรของบริษัทเพื่อเร่งการแปรรูปธุรกิจของพวกเขาให้เป็นระบบดิจิทัล แอปทิโอถือเป็นผู้นำซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ มีความเข้าใจว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยสนับสนุนการเติบโตขององค์กรได้อย่างไร ผ่านการนำเสนอโซลูชั่น TBM สู่ตลาดในประเทศ ทั้งนี้สุวิเทคจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆในประเทศเพื่อหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยี (Technology Business Management: TBM) ด้วย” นายไพโรจน์ เจตนชัย หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และ พาร์ทเนอร์ สุวิเทค กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages