พันธมิตรทางธุรกิจร่วมแสดงความยินดีกับประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

Wednesday, November 18, 2020

พันธมิตรทางธุรกิจร่วมแสดงความยินดีกับประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล


กรุงเทพฯ 16 พฤศจิกายน 2563  –  คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล 

(ที่ 2 จากขวา) รับมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกจากพันธมิตรทางธุรกิจ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล ต่อจากคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ โดยมีคณะผู้บริหารจากสถาบันการเงินและองค์กรต่างๆ อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานใหญ่ 

กลุ่มมิตรผล

 

คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ เริ่มทำงานภายใต้กลุ่มมิตรผลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 โดยตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมา คุณบรรเทิงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรสู่ยุคเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งมั่น

ที่จะนำพากลุ่มมิตรผลให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรไทยที่ทันสมัยและเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมไบโอเบสระดับโลก

ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป  


 # # #บุคคลในภาพ

ภาพที่ 1: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

คุณรังสิ วงษ์กิจบัญชา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย Client Coverage 2.4 (ซ้าย) และคุณอนันตา เรืองขษาปณ์ SVP, Corporate Banking 2 Client Coverage 2.4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ขวา) ร่วมแสดงความยินดี


ภาพที่ 2: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

คุณสุทธิรัตน์ พาชีรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการธุรกิจน้ำตาล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ขวา) 


ภาพที่ 3:  สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด 

(ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี  


ภาพที่ 4: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมแสดง

ความยินดี  

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages