เปิดงาน ASA Building and Construction Forum 2020 สร้างความท้าทายทางธุรกิจ - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เปิดงาน ASA Building and Construction Forum 2020 สร้างความท้าทายทางธุรกิจ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) คณะผู้จัดงานสถาปนิก’64 ได้จัดงาน ASA Building and Construction Forum 2020 ในหัวข้อ “Emerging Challenges, Recovering Industries” ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และการก่อสร้างจากหน่วยงานและบริษัทชั้นนำ ร่วมกันระดมความคิด ปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลง และสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในอุตสาหกรรมการออกแบบและก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทำให้หลายอาชีพหลายธุรกิจต่างต้องปรับตัวเพื่อดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว ‘สถาปนิก’ เป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเช่นเดียวกัน

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันให้แวดวงสถาปนิกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เราได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของสถาปนิกไทยและสร้างเครือข่ายเพื่อใช้ต่อยอดการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดงานสถาปนิก ซึ่งถือเป็นงานจัดแสดงสินค้านวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมการออกแบบและก่อสร้างไทยในระดับนานาชาติ เป็นต้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเเละเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมการออกแบบและสิ่งก่อสร้าง สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) จึงจัดงาน ASA Building and Construction Forum 2020 ภายใต้แนวคิด "Emerging Challenges, Recovering Industries" ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 1 - 2 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เพื่อนําเสนอภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมถึงการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในอุตสาหกรรมการออกแบบและก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันอีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages