รองอธิบดี พก. เปิดอบรมและทดสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลภาษามือไทย ในโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลภาษามือไทย - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 23 September 2020

รองอธิบดี พก. เปิดอบรมและทดสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลภาษามือไทย ในโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลภาษามือไทย

วันนี้ (23 กันยายน 2563 ) เวลา 13.30  น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธานเปิดการอบรมและทดสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลภาษามือไทย ในโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลภาษามือไทย จัดโดย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาษามือไทยในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมเป็นคลังความรู้เกี่ยวกับภาษามือไทยซึ่งมีระบบสืบค้นคำศัพท์ได้ 2 ทาง คือ ค้นจากคำภาษาไทยและค้นจากภาษามือไทย รวมถึงเพื่อเป็นช่องทางให้แก่คนหูหนวกและคนทั่วไปในสังคม รวมถึงบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนหูหนวกและคนทั่วไปในสังคม ได้เรียนรู้ภาษามือไทยพื้นฐานที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

ซึ่งภายในฐานข้อมูลจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบภาษามือไทยและคำศัพท์ภาษามือไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เริ่มจากข้อมูลในหนังสือภาษามือไทย เล่ม 1 -  6 นอกจากนี้  ยังเปิดกว้างให้สามารถขยายผลให้มีการผลิต เพิ่มคำศัพท์และองค์ความรู้ด้านภาษามือไทยอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ อันจะทำให้ภาษามือเผยแพร่และเรียนรู้ได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้แทนจาก สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย นักเรียน-นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ พก. จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เข้าร่วมการประชุม


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages