เริ่มแล้ว สุโขทัย ถอดรหัสโต๊ะกลม รวมพลผู้เชี่ยวชาญด้านท่องเที่ยว มรดกวัฒนธรรม และเมืองสร้างสรรค์ ร่วมหาคำตอบ สุโขทัยที่น่าจะเป็น – เมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ อย่างไรที่ยั่งยืน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 21 September 2020

เริ่มแล้ว สุโขทัย ถอดรหัสโต๊ะกลม รวมพลผู้เชี่ยวชาญด้านท่องเที่ยว มรดกวัฒนธรรม และเมืองสร้างสรรค์ ร่วมหาคำตอบ สุโขทัยที่น่าจะเป็น – เมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ อย่างไรที่ยั่งยืน


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนาผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและระดับนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยว มรดกวัฒนธรรม และเมืองสร้างสรรค์ “Sukhothai 2020 Roundtable on Tourism, Heritage and Creative City สุโขทัย ถอดรหัสโต๊ะกลม การท่องเที่ยว มรดกวัฒนธรรม และเมืองสร้างสรรค์” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัย ถือเป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อย่างอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

ซึ่งได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกร่วมกันกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงพชร แต่นอกจากความเป็นเมืองมรดกโลกแล้ว วีถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดสุโขทัยที่คลุกคลีเติบโตมาพร้อมกับงานศิลปะ หัตถกรรม ถือเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน  ทั้งการทอผ้าตีนจก การทำเครื่องสังคโลก  ศิลปะปูนปั้น งานไม้ และงานลวดลายเครื่องทองและเครื่องเงินสุโขทัย ซึ่งทุกอย่าง

ล้วนมีอัตลักษณ์  มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เป็นชื่นชอบของนักท่องเที่ยวอย่างมาก อีกทั้ง สุโขทัย ยังได้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) ซึ่งเป็นการยกระดับจังหวัดสุโขทัยให้มีชื่อเสียงระดับโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เดินทางมาเยือนเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งข้อมูลกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในปี 2562 จังหวัดสุโขทัย มีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 1,500,000 คน คิดเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมากถึง 75% ขณะที่ชาวต่างชาติมีเพียง 25% สร้างเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่กว่า 3,900 ล้านบาท ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกถูกปิด รวมถึงการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยต้องหยุดชะงักไปด้วย แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ทางจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการรูปแบบวิถีใหม่ ตามมาตรฐานข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety and Health Administration) หรือ SHA ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม “เชื่อว่าการจัดงานประชุมในครั้งนี้ จะเกิดแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ซึ่งร่วมถึงชุมชนให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตได้อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับการท่องเที่ยวในสภาวะปกติใหม่” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า การจัดงานประชุมเสวนาผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและระดับนานาชาติด้านการท่องเที่ยว มรดกวัฒนธรรม และเมืองสร้างสรรค์ “Sukhothai 2020 Roundtable on Tourism, Heritage and Creative City สุโขทัย ถอดรหัสโต๊ะกลม การท่องเที่ยว มรดกวัฒนธรรม และเมืองสร้างสรรค์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2563 

มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการจัดการแหล่งมรดกโลกและด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย อพท. ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) และสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (อิโคโมสสากล) ในการกำหนดหัวข้อการเสวนา และระดมผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและระดับนานาชาติในสาขาการท่องเที่ยว มรดกวัฒนธรรม และเมืองสร้างสรรค์ รวมมากกว่า 20 ท่าน ที่จะร่วมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง ที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันอย่างจังหวัดกำแพงเพชร 

โดยมีหัวข้อสำคัญที่จะครอบคลุมการเป็นเมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ อาทิ ทิศทาง การเปลี่ยนแปลงในภาวะปกติใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  “มุมมอง 30 ปีมรดกโลกสุโขทัยที่ควรจะเป็น” สุโขทัยที่น่าจะเป็นกับการวางผังเมืองเฉพาะเมืองมรดกโลกเพื่อการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สู่เมืองสร้างสรรค์ในสุโขทัย และอนาคตของเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์สุโขทัยที่ยั่งยืน เป็นต้น


“ด้วยนิยามขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UNWTO ระบุว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ “การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงปัจจุบันและอนาคตต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชม อุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่เป็นเจ้าของ” ผลลัพธ์จากการจัดการประชุมในครั้งนี้ นอกจากความรู้ที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับแล้ว อพท. มีความพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าเข็มกลัดบนหน้าอกของชาวสุโขทัยที่มีทั้งเข็มมรดกโลกและเข็มเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นั้น จะนำประโยชน์มาสู่คนสุโขทัยได้อย่างไรบ้าง และมีวิธีการมุ่งไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร” ดร.ชูวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages