มทร.ธัญบุรี จับมือ แอร์เอเชีย เสริมประสบการณ์วิชาชีพ นศ.สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 27 September 2020

มทร.ธัญบุรี จับมือ แอร์เอเชีย เสริมประสบการณ์วิชาชีพ นศ.สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จับมือ แอร์เอเชีย จัดโครงการ “Fly with LA by RMUTT”      เปิดประสบการณ์วิชาชีพด้านการบิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบิน  เป็นหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อรองรับนโยบายอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ 

นักศึกษาที่เข้าศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลป มทร.ธัญบุรี  นอกจากเรียนรู้ทฤษฎีในชั้นเรียนแล้ว นักศึกษายังได้รับการเสริมความรู้ด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ทักษะคอมพิวเตอร์ และมทร.ธัญบุรี ยังมีความร่วมมือกับ สายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นสายการบินที่ได้รับรางวัลสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก ในการช่วยเสริมสมรรถนะที่จำเป็นต่างๆ ในสายงานการบริการการบิน  โดยได้ผนึกกำลังกันจัดโครงการ “Fly with LA by RMUTT” เปิดประสบการณ์วิชาชีพด้านการบิน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 กว่า 60 คน เพื่อสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาในการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของงานภาคพื้นและบนเครื่องบิน 

ภายใต้การดูแลของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากแอร์เอเชียที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์สูง ซึ่งวิทยากรได้สร้างทัศนคติที่ดี ถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนดูแลการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง ทำให้นักศึกษามีความรู้ มีทักษะ และมีแรงบันดาลใจอย่างมากในการประกอบอาชีพในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวเสริมว่า การนำนักศึกษามาเสริมประสบการณ์แบบมืออาชีพในครั้งนี้ ได้ใช้วิทยากรที่มีประสบการณ์ในสายอาชีพการบริการการบินมาให้ความรู้ และนำนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงบนเครื่องบิน ถือเป็นการเตรียมศักยภาพและความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลายของการประกอบอาชีพในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจสภาพและบรรยากาศการทำงาน สังคมและวัฒนธรรมจากสถานประกอบการจริง รวมทั้งบ่มเพาะความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้พร้อมเข้าสู่โลกการทำงานต่อไปNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages