สมาคมคนพิการ ผนึก ภาคเอกชนชั้นนำ หนุนแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ในจีน “เกรทเตอร์ เบย์ แอเรีย” (กว่างตง ฮ่องกง มาเก๊า) นำรายได้พัฒนาทักษะ เกิดช่องทางสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้พิการ ยืนหยัดเท่าเทียมอย่างมีศักดิ์ศรี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 22 September 2020

สมาคมคนพิการ ผนึก ภาคเอกชนชั้นนำ หนุนแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ในจีน “เกรทเตอร์ เบย์ แอเรีย” (กว่างตง ฮ่องกง มาเก๊า) นำรายได้พัฒนาทักษะ เกิดช่องทางสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้พิการ ยืนหยัดเท่าเทียมอย่างมีศักดิ์ศรี

 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ที่โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เรื่อง “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการสร้างงานสร้างอาชีพและมีรายได้” ภายในงานได้มีการเปิดโครงการ “Stand by own project” ยืนด้วยตนเอง เพื่อหาช่องทางสร้างอาชีพและรายได้รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สมาชิกของสมาคมคนพิการฯสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่าง สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยกับChina Grater Bay Area Association / Macau Electronic Financial IndustryและTrade Promotion Association ผ่าน VDO Conference และภาคเอกชนจากแบรนด์ชั้นนำ ทั้งนี้ในงานมีผู้แทนคนพิการจาก 77 จังหวัด กว่า 400 คนเข้าร่วมงาน 

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบการหลายแห่งยังไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ เนื่องจากยังไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และคนพิการที่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการตามกฎหมายมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งยังขาดความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ จากปัญหาการจ้างงานคนพิการดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันแก้ไขให้คนพิการได้รับสิทธิโอกาสในด้านการมีงานทำ การประกอบอาชีพที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้น 

“หวังว่าเวทีครั้งนี้ จะสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายการจ้างงานสำหรับผู้พิการและมีงานทำตามมาตรา 33 และให้บริการตามมาตรา35 นอกจากนี้คนพิการจะมีความรู้ความ เข้าใจสิทธิ เงื่อนไขระเบียบขั้นตอนการจ้างงานคนพิการ ที่สำคัญเวทีครั้งนี้จะทำให้คนพิการพัฒนาตนเองเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ เกิดช่องทางการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพและมีรายได้ตามความถนัดของตนเอง และยังกระตุ้นให้คนพิการเกิดความสนใจตื่นตัวในการประกอบอาชีพและทำงานเพื่อพึ่งพาตนเองอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนทั่วไป” นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย กล่าว

ขณะที่ นายภัทรพันธุ์ กฤษณา เลขานุการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ “Stand by own project” ยืนด้วยตนเอง เป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อหารายได้ให้องค์กรคนพิการ ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ภายใต้แอพพลิเคชั่น APHT MALL ซึ่งในแอพพลิเคชั่นดังกล่าวนอกจากจะมีการขายสินค้าแบรนด์ชั้นนำในไทยที่คนจีนมีความนิยมแล้ว ยังมีฟังก์ชั่นแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว การจองที่พัก และตั๋วเครื่องบินในราคาโปรโมชั่นด้วย โครงการนี้เราพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปเสนอขายให้กลุ่ม เกรทเตอร์ เบย์ แอเรีย (กว่างตง ฮ่องกง มาเก๊า) ซึ่งกลุ่มนี้มีประชากรอาศัย 72 ล้านคน มี GDP 20 เปอร์เซ็นของประเทศจีน ทั้งนี้เรายังได้สิทธิพิเศษทำการค้าแบบ G to G (รัฐต่อรัฐ)เพิ่มความเชื่อมั่นให้ลูกค้ามากขึ้น ในส่วนของรายได้ที่จะได้รับมาจาก2 ช่องทาง คือ ช่องทางแรกมาจากส่วนต่างกำไรจากผู้ผลิตสินค้าประมาณ 10 % ช่องทางที่สองมาจากส่วนต่าง 0.5% จากการรูดใช้บัตร UnionPay

“โครงการนี้ผู้แทนจากทางรัฐบาลจีนให้การสนับสนุนโครงการเป็นพิเศษ หากแพลตฟอร์มที่เราสร้างสำเร็จจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 100 ล้านบาท หากช่องทางการขายติดตลาดในจีนแล้ว โครงการถัดไปเราจะสนับสนุนให้คนพิการผลิตสินค้าเกรดพรีเมี่ยมเอง เพื่อนำไปขายในช่องทางดังกล่าว เป็นการสร้างรายได้ให้คนพิการ และรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศให้ทั่วถึง ซึ่งคาดว่าภายใน 3 เดือน จะเปิดแพลตฟอร์มขายได้”เลขานุการสมาคมคนพิการ กล่าว


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages