ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา สร้างความรู้ให้เยาวชนเกิดความรักและเทิดทูนในสถาบัน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 8 September 2020

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา สร้างความรู้ให้เยาวชนเกิดความรักและเทิดทูนในสถาบัน

เมื่อวันที่ 8 ก.ย 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา ประธานเปิดการบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมืองพังงา 

โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 ได้ให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด นำวิทยากรจิตอาสา 904 เข้าบรรยายให้ความรู้เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ในสถาบันการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ซึ่งในระยะยั่งยืนนั้นได้ให้ศึกษาธิการจังหวัดพังงาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปลูกฝังอุดมการณ์ผ่านกิจกรรมและชมรมต่างๆของโรงเรียน เช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมอื่นๆ เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมสร้างความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี  และประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน

ขอขอบคุณภาพข่าว ส.ปชส.จ.พังงา

นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages