อินเตอร์แมค 2020 เปิดงานยิ่งใหญ่สมการรอคอย แสดงศักยภาพความก้าวหน้านวัตกรรมเครื่องจักรรับการผลิตฟื้นตัวหลังวิกฤติโควิด-19 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 24 September 2020

อินเตอร์แมค 2020 เปิดงานยิ่งใหญ่สมการรอคอย แสดงศักยภาพความก้าวหน้านวัตกรรมเครื่องจักรรับการผลิตฟื้นตัวหลังวิกฤติโควิด-19

คู่ขนานงานซับคอน ไทยแลนด์ ชูการจับคู่ธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยกับผู้ซื้อจากทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ คาดยอดจับคู่ปีนี้คึกคัก รับโมเดลบิซิเนสไซเบอร์เติบโตในยุคชีวิตวิถีใหม่ 

เปิดตัวยิ่งใหญ่แล้ว วันนี้ อินเตอร์แมค-ซับคอน ไทยแลนด์ 2020 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในวันนี้ ( 23 กันยายน 2563) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “หลังจากการคลี่คลายของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอโครงการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปเครื่องจักร ประหยัดแรงงาน จัดการโลจิสติกส์ และช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการ 20,000 รายด้วยมูลค่ากว่า 23,500 ล้านบาท รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นมาตรการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และการนำเสนอโครงการจับคู่ธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศเพื่อค้นหาพันธมิตรที่ปลอดภัยจาก COVID-19 หรือ“ Industry Bubble” โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์”

“งานอินเตอร์แมคและซับคอน ไทยแลนด์ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่สอดรับกับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะทำให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ งานนี้จะตอบโจทย์ทั้งหมดที่อุตสาหกรรมไทยต้องการสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะไปสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมในอนาคต” นายภานุวัฒน์กล่าว

ซึ่ง งานอินเตอร์แมคและซับคอน ไทยแลนด์ 2020 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน ตอบสนองความต้องการในยุคแห่งการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพ เชื่อมโยงสายการผลิตผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งงานในวันนี้ ถือเป็นงานแรกของปีนี้ที่ผู้ประกอบการในทุกภาคอุตสาหกรรมควรได้ไปเรียนรู้ อัพเดทนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เปิดโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงจับคู่ธุรกิจเพื่อต่อยอดในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคตที่พร้อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

นายชนินทร์ ขาวจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 บีโอไอได้ออกมาตรการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในประเทศไทยให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยการปรับนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมภาคการลงทุนให้ได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด รวมถึงมาตรการกการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ่านระบบอัตโนมัติและการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการ เป้าหมายของนโยบายคือการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ระบบการขนส่งสินค้า การตลาดและการบริหารจัดการ นอกเหนือจากการปรับตัวของผู้ประกอบการและมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลแล้ว การสนับสนุนวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ถือได้ว่าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต คือ ฟันเฟืองที่สำคัญในอนาคตของไทยต่อการเติบโตและแข่งขันได้ในเวทีโลก

งานซับคอน ไทยแลนด์ 2020 งานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจที่สำคัญที่สุดในอาเซียน ถือเป็นงานใหญ่ของภูมิภาคที่ได้ตอบโจทย์ของรัฐบาลและภาคเอกชนที่กำลังมองหามาตรการและแนวทางพัฒนาเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่อนาคต ซึ่งปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดในรูปแบบ การจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชมและผู้ซื้อ โดยเฉพาะผู้ซื้อจากต่างประเทศที่วางแผนจะเข้ามาเยี่ยมชมงานและจัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศไทย  แต่ไม่สามารถเข้ามาได้เพราะติดปัญหาโควิด-19 โดยได้เชิญผู้ซื้อที่มีศักยภาพ 79 รายที่มีแผนการจัดซื้อที่เป็นรูปธรรมเข้าร่วมโครงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ รวมถึง Great Wall Motors ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่รายใหม่จากประเทศจีนที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดในไทยมาร่วมงาน เพื่อนำเสนอนโยบายการจัดซื้อให้กับซัพพลายเออร์ในพื้นที่”

ด้าน นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงาน งานอินเตอร์แมค 2020 และงานซับคอน ไทยแลนด์ 2020 อย่างเป็นทางการ กล่าวว่า งานอินเตอร์แมค และงาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2020 ยังคงเป็นงานที่ผู้ประกอบการเรียกร้องให้จัดขึ้น เพราะถือเป็นงานแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรครั้งยิ่งใหญ่รวมความก้าวหน้าด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ครบวงจรที่สุด และงานจับคู่ธุรกิจครั้งสำคัญแห่งปีที่ทุกคนรอคอย ตอบโจทย์ความต้องการทุกมิติด้านอุตสาหกรรม โดยในปีนี้งานอินตอร์แมค 2020  ได้จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ” ครบวงจรด้วย 1,000 แบรนด์เทคโนโลยีชั้นนำปฏิวัติสู่ยุคเครื่องจักรอัจฉริยะ และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยอีกหนึ่งความน่าสนใจคือ การสัมมนาให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรม กับ อินเตอร์แมค ฟอรั่ม ครั้งที่ 4 และการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “SMEs Transformation to Smart Manufacturers” สัมมนายานยนต์อนาคต และสัมมนาอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ได้เพิ่มทักษะความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์มุ่งสู่การพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด ที่ผู้ประกอบการต้องมาเรียนรู้ 
ในส่วนของงาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2020 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน จัดภายใต้ธีม “มุ่งสู่ศูนย์กลางงานจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโลก” รวบรวมพาวิเลียนชั้นนำจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย พร้อมจัด BUYER’s VILLAGE รวมผู้ซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำมากที่สุดในอาเซียน และโซนจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสนับสนุนอากาศยานและอู่ซ่อมบำรุง และพลาดไม่ได้กับไฮไลท์ของงานกับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ช่วยผลักดันเศรษฐกิจและผู้ประกอบการให้เดินหน้าหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายสู่ความสำเร็จด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผู้ซื้อ ผู้ผลิตและผู้ขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำกว่า 200 ราย โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานตลอดสี่วันไม่น้อยกว่า 12,000 ราย

ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในงาน เพราะอินฟอร์มาได้ปฏิวัติรูปแบบการจัดงานแบบไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) ครบองค์ประกอบกับการจัดการแสดงแบบองค์รวมโดยการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ดิจิตอลผสมผสานกับการจัดงานแสดงสินค้าทั่วไปตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคนิว นอร์มัล เน้นความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานและผู้ร่วมจัดงานตามมาตรฐานอินฟอร์มา ออลซีเคียว (Informa AllSecure) นายมนูกล่าวให้ความเชื่อมั่นทิ้งท้าย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่แห่งปี INTERMACH 2020 จัดขึ้นร่วมกับงาน SUBCON Thailand 2020 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วน พร้อมเชื่อมโยงสายการผลิตจับคู่ธุรกิจสำคัญที่สุดในอาเซียน วันนี้ถึง วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages