ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จัดสร้างโรงเรือนปลูกยาเสพติด (กัญชา) มอบให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

Thursday, August 6, 2020

ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จัดสร้างโรงเรือนปลูกยาเสพติด (กัญชา) มอบให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์

วันพฤหัสบดีที่  6 สิงหาคม 2563  บริษัท  ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด   โดย นาย ธนัท เชี่ยวชาญอักษร พร้อมคณะที่ปรึกษา นำโดย ผศ.ดร.จิระ  อรุโณทัยจิตร,นายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง,แพทย์หญิงอรพรรณ  เมธาดิลกกุล และทีมงาน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของสารที่สกัดได้จากกัญชา ที่จะนำมารักษาโรคต่าง ๆ ได้  จึงได้จัดสร้าง โรงเรือนปลูกยาเสพติด ประเภทที่5 (กัญชา) มอบให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน (รพ.สต.) ตั้งอยู่เลขที่  171 หมู่ 1 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา   
ซึ่งเป็นตัวอย่างโรงเรือนแห่งแรก เพื่อ รพ.สต. จะนำไปใช้เพื่อการศึกษา  สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่น  ช่วยให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน ให้มียาที่ซึ่งแปรรูปจากกัญชามาใช้ในการรักษา  ทั้งนี้ทาง บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด ได้ให้การผู้สนับสนุน และ ผู้มีส่วน ในการนำกัญชามาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทำเป็นอาหารเสริม หรือยาสมุนไพร 
เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนพี่น้องชาวไทย และการนำมาเพื่อรักษาโรค ด้วย 16 ตำหรับสูตรยา ตามนโยบายของ คณะรัฐมนตรี (ครม.) และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ศ.(พิเศษ ) ดร.นพ. สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายประเสริฐ เทพทะเล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน (รพ.สต.) เป็นผู้รับมอบ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages