นนทบุรี จัดประกวดผ้า..สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของคนเมืองนนท์ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 3 August 2020

นนทบุรี จัดประกวดผ้า..สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของคนเมืองนนท์

วันที่  3 สิงหาคม 2563 นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางรักใจ กาญจนะวีระ  พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการตัดสินประกวดผ้า ตามโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" โดยมีผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี และผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดครั้งนี้ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
สำหรับกิจกรรมการประกวดครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย
จังหวัดนนทบุรี มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP หรือบุคคลทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ให้ความสนใจส่งผลิตภัณฑ์ผ้าเข้าร่วมประกวด จำนวน 8 ราย แยกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ ผ้าชาติพันธุ์ หมายถึงผ้าที่ผลิตโดยชนเผ่าพื้นเมืองของไทย , ผ้าอัตลักษณ์ หมายถึงผ้าที่เป็นจุดเด่นที่ทุกคนรู้จักกันดี  ,ผ้าไหม และผ้ามัดย้อม  ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ให้ผู้เข้าประกวดนำเสนอผลงานผ้าของตนเอง และเดินแบบผ้าไทย เพื่อโชว์เอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละชิ้นงาน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลจากส่วนกลาง และเข้ารับการประกวดในระดับประเทศ พร้อมทั้งผู้ได้รับรางวัลที่1 และที่2 ได้จะได้สิทธิ์ในการนำไปจัดแสดงในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ต่อไป.

สถานี พช. CNS นนทบุรี รายงาน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages