กนอ.จับมือ เด็นโซ่ -บริษัท อมตะฯ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปลูกฝังรู้รักสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนมุ่งสู่สังคมที่ยั่งยืน - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กนอ.จับมือ เด็นโซ่ -บริษัท อมตะฯ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปลูกฝังรู้รักสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนมุ่งสู่สังคมที่ยั่งยืน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่งฯ บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ และ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชันฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Eco and Safety School Model)กับโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว และโรงเรียนพานทอง จังหวัดชลบุรี หวังยกระดับให้เป็นโรงเรียนต้นแบบผ่านการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนทั้งระบบ ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน และมิติด้านความปลอดภัย สอดคล้องตามแนวทางและเป้าหมายของ กนอ.ในการมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Eco and Safety School Model) ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จำกัด และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Eco and Safety School Model)กับโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว และโรงเรียนพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ(Whole school apporach) ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน เป็นแบบอย่างของการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นต้นแบบของการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัย ที่รวมทั้งความปลอดภัยบนท้องถนน ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย  มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565
“กนอ.มีเป้าหมายและแผนงานชัดเจน ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด้วย การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Eco and Safety School Model) ถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายและแผนงานดังกล่าว โดยดำเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าว และได้ร่วมมือกับบริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จำกัด และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) พัฒนามาตั้งแต่ปี 2560 โดยเริ่มที่โรงเรียนวัดบ้านเก่า และโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)”นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว
สำหรับขอบเขตความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลง 4 ฝ่ายกับโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว และโรงเรียนพานทอง ประกอบด้วย กนอ.ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน การจัดทำโครงการ และกิจกรรมด้านวิชาการ ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Eco and Safety School Model) บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จำกัดให้การสนับสนุน ส่งเสริมด้านวิชาการ และเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาและความปลอดภัย รวมถึงพัฒนาระบบความปลอดภัยทั้งความปลอดภัยบนท้องถนน ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย ส่งเสริมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)สนับสนุนการดำเนินงาน การจัดทำโครงการ และกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Eco and Safety School Model) ในด้านความปลอดภัยและการจัดการของเสีย
“ทุกฝ่ายตั้งเป้าให้ภายในปีแรกร่วมกันสร้างให้โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว และโรงเรียนพานทอง ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา และผ่านการรับรองโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา และภายในปีที่สองได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ กนอ.ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง และผู้ประกอบการ ให้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน” ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวปิดท้าย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages