การเดินทางส่วนใหญ่กลับมาเกือบเป็นปกติเหมือนกับก่อนเหตุการณ์โควิด-19 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 9 August 2020

การเดินทางส่วนใหญ่กลับมาเกือบเป็นปกติเหมือนกับก่อนเหตุการณ์โควิด-19

(9 สิงหาคม 2563) ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา และศูนย์ปฏิบัติการด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ของ ศบค. โดยนายชัยวัฒน์  ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ได้เปิดเผยผลการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ว่า หลังจากรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายให้กิจการต่างๆ สามารถกลับมาดำเนินการได้แล้ว ตามแนวทาง "หยุดโควิด แต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย" พบว่า ปริมาณการเดินทางสูงขึ้นอย่างชัดเจน จากที่ลดลงต่ำสุดในเดือนเมษายน หลังจากนั้นได้ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนเกือบเหมือนปกติก่อนประกาศใช้มาตรการควบคุมต่างๆ แล้ว แสดงว่าประชาชนได้มีการเดินทางและทำกิจกรรมต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับเดิมในขณะที่ยังดูแลตนเองและระมัดระวังรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลได้


ปลัดกระทรวงคมนาคม และ เลขาธิการ วช. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

- การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หลังจากลดลงต่ำสุดในช่วงปลายเดือนมีนาคม-เมษายนนั้น ในขณะนี้ได้กลับมาอยู่ในระดับ 95% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

- การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะโดยรวมทุกรูปแบบ ปัจจุบันกลับมาอยู่ระดับ 66% เมื่อเทียบต้นปีแล้ว ซึ่งการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะทางรางมีการฟื้นตัวเร็วกว่าทางถนน ทางเรือ และทางอากาศ

ทั้งนี้ในช่วงที่มีมาตรการเข้มงวดกับการเดินทางและประชาชนมีความกังวลเรื่องโรคโควิดอย่างมากนั้น การเดินทางในทุกรูปแบบได้ลดลงอย่างมาก ต่ำสุดในช่วงระหว่าง 1-15 เมษายน 2563 โดยทางรถยนต์ส่วนตัว มีปริมาณต่ำสุด ที่ 52% เมื่อเทียบการเดินทางช่วงต้นปี และการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะโดยรวม มีปริมาณต่ำสุดที่ 21% หรือเพียงหนึ่งในห้าของช่วงปกติเท่านั้น

เมื่อแยกเป็นการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะในแต่ละรูปแบบแล้ว

- การใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางถนน ปัจจุบันอยู่ในระดับ 63% และทางราง อยู่ในระดับ 79% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี 

- ส่วนการเดินทางทางอากาศ ปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากที่เคยลดลงต่ำสุดเหลือเพียง 1 % นั้น (หยุดเกือบทั้งหมด) ขณะนี้ได้กลับมาอยู่ที่ระดับ 55% หรือประมาณครึ่งหนึ่งของสภาวะปกติแล้ว

- การเดินทางทางน้ำ ยังต่ำกว่าการเดินทางแบบอื่นๆ ขณะนี้ยังอยู่ในระดับ 35% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages