🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 31 August 2020

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍


🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 859,480 ตัวอย่าง คิดเป็น 12,905 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2563


▶️ ในระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 28,545 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 194 ห้องปฏิบัติการ


📚แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages