🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

Monday, August 10, 2020

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍

ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 775,202 ตัวอย่าง คิดเป็น 11,640 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563


▶️ ในระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 25,989 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 194 ห้องปฏิบัติการ


📚แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

​​


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages