ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้ ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 14 August 2020

ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้ ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2563

   

🇵🇭 ฟิลิปปินส์      +4,211 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 143,749 ราย) 

🇮🇩 อินโดนีเซีย   +1,942 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 130,718 ราย) 

🇸🇬 สิงคโปร์            +42 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 55,395 ราย)

   ทั้งสามประเทศมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย มีจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 100,000 ราย โดยจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในฟิลิปปินส์ได้แซงอินโดนีเซียแล้วตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563


   🇲🇾 มาเลเซีย   +11 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 9,114 ราย) 

   🇹🇭 ไทย           +5 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,356 ราย) 

   สองประเทศนี้สถานการณ์ควบคุมได้


   🇻🇳 เวียดนาม   +17 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 883 ราย)

   🇲🇲 พม่า             +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 361ราย)

   🇰🇭 กัมพูชา        +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 272 ราย)

   🇧🇳 บรูไน           +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 142 ราย)

   🇱🇦 ลาว             +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 20 ราย)

   ห้าประเทศนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่มากนัก ทั้งนี้ยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ในประเทศเวียตนาม


📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages