ครั้งแรก!! One Day Workshop The King’s Journey Learning Tools สร้างนวัตกรรมก้าวกระโดดทางการศึกษา ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 31 July 2020

ครั้งแรก!! One Day Workshop The King’s Journey Learning Tools สร้างนวัตกรรมก้าวกระโดดทางการศึกษา ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน

มูลนิธิธรรมดี สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมนักเรียนเก่า เอ เอฟ เอส ประเทศไทย (TRAFS) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ขอเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมโครงการ “ครูต้นแบบสร้างนวัตกรรมสู่สังคม ตามรอยพระราชา” สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ผ่านการทำกิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้ สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมต่อยอดการสร้างนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด และสร้างสรรค์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสังคม

จัดในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โครงการนี้เปิดรับสมัครโดยมีค่าลงทะเบียนเพียง 500 บาท (สำหรับค่าอาหารกลางวัน และ เบรก 2 มื้อ) รับสมัครถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

ท่านอาจารย์ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ลิงค์นี้ https://forms.gle/SvzmxySU1YGSZ1N38 หรือสแกน QR Code ได้ในโปสเตอร์ ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ทาง FB Pages : Thailand TESOL สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย และมูลนิธิธรรมดี

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages