นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร M-Group ตัวแทนสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร M-Group ตัวแทนสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน

http://csvpch11web1.ecartstudio.net/th/?p=193379

ถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะได้เดินทางไปบันทึกเทป ณ ห้องบันทึกรายการโทรทัศน์  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

ยี่สิบแปดกรกฎามหาสวัสดิ์  
จอมกษัตริย์เฉลิมพระชนมพรรษา
เหล่าปวงราษฎร์ล้วนเกษมเปรมปรีดา  
รวมใจมาถวายพระพรพระทศมินทร์
พระราชกิจเพื่อชาวไทยมีหลายหลาก 
ผู้ทุกข์ยากผู้เจ็บไข้ไร้ทรัพย์สิน
ยื่นพระหัตถ์ขจัดทุกข์ทั่วแผ่นดิน       
ทุกท้องถิ่นแซ่ซ้องสาธุการ
ขอเดชะคุณพระรัตนตรัย   
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตในทุกสถาน
เทพเทวาในทุกทิพย์พิมาน   
อภิบาลคุ้มครองภูวไนย
ขอพระองค์นิรทุกข์สุขหรรษา  
พระปัญญาเจิดจรัสนิรัติศัย 
เจริญพระชนม์ยิ่งยืนนานตลอดไป  
สถิตอยู่เป็นร่มไทรชาวไทยเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินและคณะ

#คืนคุณแผ่นดินไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages